فرم تکریم ارباب رجوع

نظر به موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم اطلاع از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما والدین محترم در بهبود عملکرد پرسنل مهدکودک ، با تکمیل فرم زیر ما را در بهتر شدن یاری فرمائید.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >