داستان
1

8 آذر 1393
کفش دوزک
بابا کفشدوزک و مامان کفشدوزک با پسرشان در یک جنگل قشنگ ....

 

8 آذر 1393
طاووس مغرور

 

12 آبان 1392
گرگ پیر و خرگوش
در یک جنگل بزرگ روباه بدجنس و گرگ پیر همیشه در فکر خرگوش زبل بودند تا اینکه ....

 

16 تير 1392
گربه پرنده
در یک باغ قشنگ گربه پشمالوی زندگی میکرد . او همیشه در حسرت پرواز پرندگان بود ....

 

12 تير 1392
میمون بی ادب
در یک جنگل بزرگ میمونی به نام قهوه ای زندگی میکرد .قهوه ای همیشه روی درخت می نشستد....

 

12 تير 1392
مورچه شکمو
روز و روزگاری یک مورچه برای جمع کردن دانه های جو از راهی عبور میکرد که یک کندو عسل....

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >